Vrienden van WMS 

We krijgen als Wildlife Monitoring Solutions regelmatig de vraag of we ook wildcamera's kunnen komen plaatsen op locatie, en of we zelfs ook volledige projecten kunnen uitvoeren voor klanten. Dat is echter niet onze expertise, en ook hebben we hiervoor niet de capaciteit. Echter, ons netwerk van gespecialiseerde vakmensen binnen de wereld van het (ecologisch) onderzoek is groot, en dat bracht ons op het idee om krachten te bundelen! Zo zijn we binnen Nederland officieel gaan samenwerken met het ecologisch adviesbureau "Silvavir". Zij hebben veel ervaring met cameravalonderzoek en behoren tot de voorlopers in dit veld! Een logische keuze dus! In België hebben we ook zo'n soort partner gevonden, in de vorm van "Andreas Baele Monitoring". Andreas heeft veel ervaring opgedaan met het werken met wildcamera's voor onder andere het Belgische Agentschap voor Natuur en Bos, en is recent zijn eigen adviesbureau in België gestart. Hieronder presenteren beide partners zich in wat meer detail.

 

Silvavir Ecologisch Advies

SilvavirBij Silvavir kan je terecht voor (advies over) uitvoer van wildcamera onderzoek. Ook verzorgen zij cursussen en workshops rondom dit onderwerp.

Silvavir houdt zich in de dagelijkse praktijk bezig met het organiseren en uitvoeren van wildcamera projecten. Zo coördineren zij de landelijke wildcamera projecten Netwerk Ecologische Monitoring Bunzing Boommarter (NEM BuBo), Project Wildcamera – zoogdieren in de achtertuin & Netwerk Ecologische Monitoring Exoten (NEM Exoten). Ook voeren ze regelmatig onderzoeken uit zoals inventarisaties van kleine marterachtigen en monitoring van faunapassages.

Het verwerken, opslaan en beheren van de vele duizenden foto’s en video’s wordt daarmee al snel een uitdaging. Sinds 2015 is Silvavir betrokken bij de doorontwikkeling van Agouti; een fotoverwerkingssysteem voor wildcamera gegevens ontwikkeld door de Wageningen Universiteit. Het biedt een volledige oplossing voor het verwerken, opslaan en beheren van de vele wildcamera gegevens en maakt het bestuderen van wilde dieren met wildcamera’s een stuk efficiënter en gemakkelijker.

Silvavir Ecologisch Advies
Contactpersonen: Sil Westra en Roy Mol
Website: www.silvavir.com
E-mail: info@silvavir.com
Tel.: 06-54376380 (Sil Westra)

Silvavir

 

Andreas Baele Monitoring

Andreas Baele MonitoringAndreas Baele Monitoring biedt totaalpakketten voor monitoring aan binnen België. Het eerste wat vereist is, is het terrein in kaart brengen. Van wanneer er een duidelijk beeld is over het te monitoren gebied wordt een onderzoeksplan opgesteld. Voor wild-monitoring houdt dit een advies in over welke monitoringapparatuur er nodig is en de hoeveelheid ervan, wanneer deze moet geplaatst worden en hoe lang deze operationeel moet zijn. Aan de hand van deze voorstudie wordt de monitoringapparatuur geplaatst, onderhouden en opgevolgd. Er wordt voor gezorgd dat de apparatuur permanent operationeel blijft (Geheugenkaarten vervangen, batterijen vervangen etc.).

Andreas Baele Monitoring
Contactpersoon: Andreas Baele
Website: https://andreasbaele.wixsite.com/monitoring
E-mail: andreas@baele.eu
Tel.: +32-477137552