Veelgestelde vragen

This field can’t be left empty or at least 3 characters

Search Result

Question Found with keywords: ""

Schrikt de zichtbare IR flits de dieren niet heel erg af en werkt dit dus niet heel verstorend?

Naar onze ervaring valt dit wel mee. Hoewel er dieren kunnen zijn die het onderscheid tussen de zichtbare en de onzichtbare IR flits kunnen maken, heeft de ervaring uitgewezen dat veel dieren, ongeacht het type flits, en zelfs ongeacht of het dag of nacht is, de camera toch vaak wel opmerken en even recht in de camera kijken. Bij sommige dieren leidt dit tot een schrikreactie, bij andere dieren vooral tot een mooie opname van een stilstaand dier dat recht in de camera kijkt. Ons vermoeden is dat deze reactie wordt veroorzaakt door een geluid dat de camera produceert ten tijde van het maken van een opname (er zit immers nogal wat mechaniek in de camera) en/of doordat het dier de camera simpelweg opmerkt als vreemd object in de ruimte (het dier ziet of ruikt de camera dus gewoon). Wat ons betreft zou de keuze tussen een camera met een zichtbare of een onzichtbare IR flits dus vooral een keuze moeten zijn op basis van het risico op diefstal. Want eerlijk is wel; de camera’s met een zichtbare IR flits vallen in het donker eerder op voor mensen, hoewel je je natuurlijk kunt afvragen hoe groot de kans is dat mensen op bepaalde plekken in het donker langs de camera zullen lopen.

Heeft dit geholpen?

0