Veelgestelde vragen

This field can’t be left empty or at least 3 characters

Search Result

Question Found with keywords: ""

Wat is de garantietermijn op jullie producten?

In tegenstelling tot wat je vaak in de VS ziet, wordt in Nederland geen vaste garantietermijn gehanteerd, maar wordt garantie bepaald op basis van deugdelijkheid van het product, en wat je hiervan redelijkerwijs mag verwachten als klant zijnde. Voor onze camera’s geldt bijvoorbeeld dat wij het redelijk vinden om aan te nemen dat mogelijke fouten in de fabricage of het ontwerp zich in de meeste gevallen wel binnen een termijn van 2 jaar na aanschaf zouden moeten hebben openbaren. Na het verstrijken van deze termijn wordt het vaak iets meer een grijs gebied en zullen we in samenspraak met de klant op zoek gaan naar de best passende oplossing. Soms is het probleem bij ons al bekend als een fabricagefout en wordt het probleem dus alsnog gewoon kosteloos opgelost, maar soms is het probleem ook meer het gevolg van intensief, en langdurig gebruik, en valt het dus meer onder slijtage door gebruik. In dat geval doen we ons uiterste best om de camera gerepareerd te krijgen, maar zullen we hiervoor wel de werkelijk gemaakte kosten worden doorgerekend. We zullen echter nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen hiervoor. Als camera’s ouder zijn dan 5 jaar, dan beschouwen wij deze doorgaans als afgeschreven.

Heeft dit geholpen?

0