Veelgestelde vragen

This field can’t be left empty or at least 3 characters

Search Result

Question Found with keywords: ""

Waarom wil ik een wildcamera?

Wildcamera’s zijn een populair hulpmiddel en uiterst geschikt om op passieve wijze verschillende (zoog)diersoorten in een gebied op beeld vast te leggen. Ook zeer zeldzame en schuwe soorten zijn niet onbereikbaar voor de wildcamera. Ze worden veelvuldig gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en het beheer van dierpopulaties. Zo hebben we over de afgelopen decennia een goede kennis verkregen over de ecologische relaties en populatiedynamica van wilde diersoorten. Daarnaast is het een ideaal hulpmiddel om cryptische- en zeldzame dieren vast te leggen. Vele wildcamera’s hebben zodoende soorten weten vast te leggen die nooit eerder zijn waargenomen of waarvan werd gedacht dat ze afwezig waren. Een mooi voorbeeld is de waarneming van de eerste gouden jakhals in Nederland op de Hoge Veluwe (waargenomen op 19 februari 2016). Wildcamera’s worden voor verschillende doeleinden gebruikt, denk aan:

  • Effectstudies
  • Inventarisaties
  • Verspreidingsonderzoek
  • Ecologische vraagstukken
  • Jacht
  • Beveiligingsdoeleinden

Heeft dit geholpen?

0