Disclaimer

Website

De informatie die door Wildlife Monitoring Solutions in Nederland op deze website wordt geplaatst, wordt met zorg en aandacht onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Wildlife Monitoring Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. De website www.wildlifemonitoringsolutions.nl bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Wildlife Monitoring Solutions worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Wildlife Monitoring Solutions. Daarnaast geeft Wildlife Monitoring Solutions geen garantie en aanvaardt zij geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databank rechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten, voor zover niet anders aangegeven, bij Wildlife Monitoring Solutions en/of haar licentiegevers. Het aanbrengen van een hyperlink naar enige pagina op deze website is toegestaan, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gast site zich naar het oordeel van Wildlife Monitoring Solutions slecht verdraagt met de naam en reputatie van Wildlife Monitoring Solutions haar diensten, producten of de inhoud van deze website. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud of delen van de inhoud van deze site te wijzigen, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeelte te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Wildlife Monitoring Solutions.